قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال 1393

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال 1393


قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال 1393

1393/6/9

ضمن خیر مقدم به پذیرفته شدگان عزیز به اطلاع می رساند؛

ثبت نام الکترونیکی روزهای دوشنبه لغایت چهارشنبه مورخ 10و11و 1393/6/12 و ازطریق سامانه ثبت نام دانشگاه تهران (http://ems.ut.ac.ir) و ثبت نام حضوری روزهای شنبه و یکشنبه و دوشنبه مورخ 15و16 و1393/6/17 در محل دانشکده محیط زیست انجام می گیرد.

پذیرفته شدگان جهت کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه های منتشرشده درسایت دانشگاه تهران (http://ut.ac.ir) مراجعه نمایند.            

                                                                                                                                                                                                                                       معاونت آموزشی دانشکده محیط زیست