عضویت اعضای محترم هیات علمی دانشکده محیط زیست، دکتر عبدالرضا کرباسی و دکتر مجید بغدادی در باشگاه طلایه داران علم دانشگاه تهران

عضویت اعضای محترم هیات علمی دانشکده محیط زیست، دکتر عبدالرضا کرباسی و دکتر مجید بغدادی در باشگاه طلایه داران علم دانشگاه تهران


با عرض تبریک و با کمال خرسندی به استحضار می‌رساند، اعضای محترم هیات علمی دانشکده محیط زیست، جناب آقای دکتر عبدالرضا کرباسی و جناب آقای دکتر مجید بغدادی به عنوان اعضای باشگاه طلایه داران علم دانشگاه تهران انتخاب گردیده اند.

 

 

آدرس کوتاه :