- سه‌شنبه، ۲۷ مهر ۱۴۰۰

رئیس دانشکده

ناصر مهردادی

ناصر مهردادی 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاون آموزشی

خسرو اشرفی

خسرو اشرفی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاون پژوهشی

محمد حسین نیک سخن

محمد حسین نیک سخن 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاون اداری-مالی

امیر هوشنگ احسانی

امیر هوشنگ احسانی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: