کارکنان دانشکده محیط زیست

 

رفعت اسدی

کارشناس زبان و ادبیات فارسی

rasadi@ut.ac.ir

مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

8208-3159
       

فریال افشار

کارشناس ارشد کارآفرینی-آموزش و ترویج

ferial_afshar@ut.ac.ir

رئیس اداره آموزش

(مسئول دانشجویان دکتری در کلیه رشته ها)

8208-3189
       

سیما امینی

کارشناس ارشد شیمی تجزیه

simaamini@ut.ac.ir

کارشناس مسئول آزمایشگاه

(آزمایشگاه آنالیز دستگاهی)

8208-3171
       

لیدا انصاری

کارشناس ارشد کسب و کارهای الکترونیکی، مهندسی نرم افزار

lansari@ut.ac.ir

کارشناس مسئول انفورماتیک

8208-3168
       


فرزانه تورانی

کارشناس کتابداری

f_toorani@ut.ac.ir

کارشناس اداره آموزش

( مقطع کارشناسی ارشد گروه محیط زیست و

مهندسی طراحی محیط زیست)

8208-3198
       

محمد خسروبیگی

کاردان کتابداری و اطلاع رسانی

khosrobeigi@ut.ac.ir

مسئول دفتر گروه مهندسی محیط زیست

8208-3155

66400884

       

رضوان سعیدی

کارشناس ارشد مهندسی طراحی محیط زیست

rsaeedi@ut.ac.ir

رئیس اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت/جامعه

8208-3177
       

فریماه سعیدی

کارشناس شیمی کاریردی

farimasaeedi@ut.ac.ir

کارشناس مسئول آزمایشگاه

(آزمایشگاه آب و فاضلاب)

8208-3193
       

ابراهیم شمسی پور

دیپلم

e_shamsipour@ut.ac.ir

کارپرداز

8208-3161
       

نگین عادلی

کارشناس شیمی کاربردی

neginadeli@ut.ac.ir

کارشناس آزمایشگاه

(آزمایشگاه آنالیز دستگاهی)

8208-3171
       

محمد مهدی لطفی

کارشناس ارشد محیط زیست
mmahdilotfi@ut.ac.ir

کارشناس امور هیات علمی

8208-3157
       

احمد میرزایی

دیپلم

ahmadmirzae@ut.ac.ir

مسئول بیمه

 

8208-2995

66956668

       

فاطمه نعیمی

کارشناس ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی

naeemi@ut.ac.ir

رئیس دفتر ریاست 

کارشناس مسئول اموراداری

8208-2995
       

نگین نیک اقبال

کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست
nikeghbal@ut.ac.ir

کارشناس مسئول اداره آموزش

(مقطع کارشناسی ارشد، گروه مهندسی محیط زیست)

8208-3189